Croeso i Rwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica

Patient and Nurse

Neges o'r Gadeirydd

Mae COVID19 yn cael effeithiau gwahanol yn Affrica. Sut mae'n effeithio ar bob gwlad? A yw mesurau rheoli sy'n effeithio ar iechyd yn fwy na'r feirws? A pha effaith y mae hyn yn ei chael ar bartneriaethau iechyd?

Mae croeso i chi gysylltu â mi'n uniongyrchol ar e-bost neu Twitter.

Dr Kathrin Thomas

Chair, WaAHLN

Mae COVID19 yn cael effeithiau gwahanol yn Affrica. Sut mae'n effeithio ar bob gwlad? A yw mesurau rheoli sy'n effeithio ar iechyd yn fwy na'r feirws? A pha effaith y mae hyn yn ei chael ar bartneriaethau iechyd?

Mae croeso i chi gysylltu â mi'n uniongyrchol ar e-bost neu Twitter.

Dr Kathrin Thomas

Chair, WaAHLN

africa people person arms.jpg

Cefnogi prosiectau iechyd a lles yng Nghymru yn Affrica

Pwrpas

Cefnogi partneriaethau iechyd rhwng Cymru ac Affrica i gyfrannu at Nodau Datblygu'r Cenhedloedd Unedig.

Amcanion

  1. Hyrwyddo partneriaethau iechyd i'w galluogi i gael yr effaith fwyaf posibl

  2. Sefydlu model ariannu cynaliadwy, effeithiol ac effeithlon ar gyfer partneriaethau iechyd

Cyfranogi

Cymryd rhan yn ein cysylltiadau iechyd presennol ledled Cymru neu sefydlu eich un eich hun!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram