Ynglyn â

Mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica yn cynrychioli ymateb unigryw gan Gymru mewn perthynas â mynd i'r afael â chyflawni nodau datblygu cynaliadwy gan ei fod yn harneisio'r arbenigedd sy'n bodoli o fewn y GIG yng Nghymru a chydran yn Affrica Is-Sahara.

Rydym yn falch i fod rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa.

Mae lefel uchel o ymrwymiad a chefnogaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.

Gweledigaeth

Byd lle mae pobl yn byw bywyd hapusach, iachach a thegach.

Genhadaeth

Hyrwyddo a diogelu iechyd da yn Affrica a Chymru yn arbennig ond nid yn unig drwy sefydlu partneriaethau rhwng gweithwyr iechyd yng Nghymru ac Affrica.

Values

  1. Partneriaeth

  2. Cyd-arweinyddiaeth

  3. Gostyngeiddrwydd

  4. Yn seiliedig ar anghenion

Amcanion

  1. Llywodraethiant arbennig

  2. Sefydlogrwydd ariannol

  3. Partneriaethau cynaliadwy o ansawdd uchel

  4. Ymgymryd ag arfer gorau

  5. Dangos Effaith

Ynglyn â

Click to learn more about our Trustees.

Kathrin Trustee Profile.png

Dr Kathrin Thomas

HCA-waahln-black.png

Dr Zed Sibanda

Alison Fiander_edited.jpg

Professor Alison Fiander

HCA-waahln-black.png

Ms Zainab Nur

Bernie Meet the Trustees_edited.jpg

Dr Bernadette Fuge

52salem&me (2)_edited.jpg

Dr Gordon H Lewis

Paul Meet the Trustees.png

Dr Paul Myers