top of page

Ynglyn â

Mae Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru ac Affrica yn cynrychioli ymateb unigryw gan Gymru mewn perthynas â mynd i'r afael â chyflawni nodau datblygu cynaliadwy gan ei fod yn harneisio'r arbenigedd sy'n bodoli o fewn y GIG yng Nghymru a chydran yn Affrica Is-Sahara.

Rydym yn falch i fod rhan o bartneriaeth Hub Cymru Africa.

Mae lefel uchel o ymrwymiad a chefnogaeth gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Rhaglen Cymru o Blaid Affrica Llywodraeth Cymru.

Gweledigaeth

Byd lle mae pobl yn byw bywyd hapusach, iachach a thegach.

Genhadaeth

Hyrwyddo a diogelu iechyd da yn Affrica a Chymru yn arbennig ond nid yn unig drwy sefydlu partneriaethau rhwng gweithwyr iechyd yng Nghymru ac Affrica.

Values

  1. Partneriaeth

  2. Cyd-arweinyddiaeth

  3. Gostyngeiddrwydd

  4. Yn seiliedig ar anghenion

Amcanion

  1. Llywodraethiant arbennig

  2. Sefydlogrwydd ariannol

  3. Partneriaethau cynaliadwy o ansawdd uchel

  4. Ymgymryd ag arfer gorau

  5. Dangos Effaith

Ynglyn â

Click to learn more about our Trustees.

julia terry 5_edited.jpg

Dr Julia Terry
(Chair)

Israa Mohammed.jpg

Israa Mohammed

Amanda Daniel.jpg

Amanda Daniel

Paul Meet the Trustees.png

Dr Paul Myres

David Zilkha.jpg

David Zilkha

WhatsApp-Image-2020-10-21-at-9.41.29-AM-e1607152260159.jpeg

Ms Zainab Nur

52salem&me (2)_edited.jpg

Dr Gordon H Lewis

Ewan Wilkinson pic.jpg

Prof Ewan Wilkinson

K Swamynathan pic.jpg

Kokila Swamynathan

bottom of page