top of page
africa people person arms.jpg

Cefnogi prosiectau iechyd a lles yng Nghymru yn Affrica

Pwrpas

Cefnogi partneriaethau iechyd rhwng Cymru ac Affrica i gyfrannu at Nodau Datblygu'r Cenhedloedd Unedig.

Amcanion

  1. Hyrwyddo partneriaethau iechyd i'w galluogi i gael yr effaith fwyaf posibl

  2. Sefydlu model ariannu cynaliadwy, effeithiol ac effeithlon ar gyfer partneriaethau iechyd

Cyfranogi

Cymryd rhan yn ein cysylltiadau iechyd presennol ledled Cymru neu sefydlu eich un eich hun!

  • Facebook
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
bottom of page